ZAKRES NASZYCH DZIAŁAŃ OBEJMUJE:

W zakresie obrotu towarowego z krajami spoza UE:

 • odprawy celne importowe
 • odprawy celne eksportowe
 • uzyskanie nr EORI
 • zgłoszenia osób powracających z mieniem przesiedlenia
 • zgłoszenia przesyłek pocztowych w Zabrzu
 • dokonywanie procedur celno -gospodarczych (odprawa czasowa , uszlachetnianie czynne,bierne.przetwarzanie pod kontrolą)
 • wypełnianie karnetów TIR, ATA, listów przewozowych CMR
 • pośredniczenie w wystawieniu i potwierdzeniu świadectw przewozowych EUR.1, ATR potwierdzających pochodzenie towarów
 • wystawienie świadectw pochodzenia dla eksportowanego towaru (cetryficate of orgin)
 • występowanie o uzyskanie pozwoleń sanepidowskich,weterynaryjnych,jakości handlowej
 • wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celno-skarbowe
 • pomoc dla naszych kontrahentów przy należności celnych, podatkowych i innych związanych ze zgłaszaniem towaru przed Urzędem Celnym.
 • doradztwo w sprawach celnych

W zakresie obrotu towarowego z krajami UE:

DEKLARACJE INTRASTAT
Nasza agencja proponuje państwu pełną obsługę prawną w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT - przygotowujemy i składamy w Państwa imieniu.
Zapewniamy kompleksową obsługę przy realizacji państwa zlecenia. Gwarantujemy rzetelne i terminowe sporządzenie deklaracji dla U.C.- będących wymogiem UNII dotyczącym wewnątrzunijnego obrotu handlowego.

Top-Sad. Wszelkie prawa zastrzeżone.